آهسته می گویمت تا نگران نشوی ...

          کمی خمیده و سپید موی شده ام ...

                                              نگران نشو ، دوباره جان می گیرم ...

                                 دوستت دارم اما چه گویم ...

                                                                     چه زود دیر می شود ...

          نگران نباش باز می گردم ...


†ɢα'§ :
شنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٢ ۸:٠۱ ‎ق.ظ |- حسین وردی -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§