چه زود دیر می شود ولی انگار هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن باقی است ...

این را می فهمم گر چه فکر کردن به آن فایده ای ندارد ...

عاشقی کردن سخت است ولی نمی دانم چرا سعی دارم انجامش دهم...


†ɢα'§ :
یکشنبه ٢۸ مهر ۱۳٩٢ ۱۱:۱٥ ‎ق.ظ |- حسین وردی -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§