قلم اجازه نقش بستن جوهر را نمی دهد ...

چه کرده ایم که حتی قلم نیز زما دلگیر است ...


†ɢα'§ :
شنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٢ ۸:۱۱ ‎ق.ظ |- حسین وردی -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§