ترس تا چه اندازه...

نمی گذارند از زندان خانگی بیایند بعد هجمه کنند...

تبلیغات اخیر رسانه ملی که به صورت وحشتناکی دوباره زخم های سال 88 را نشانه رفته است حاکی از آن است که به زودی حصر تمام می شود . از ملاقات های خاتمی و هاشمی با فرزندان کروبی و موسوی شاید بوهایی به مشام می رسد ...

یک طرفه به قاضی رفتن رسانه ملی هنوز نیز ادامه دارد ...

آیا رسانه ملی قصد دارد با تبلیغ برائت دو بزرگوار در حصر را اعلام کند تا اگر آزاد شدند بگویند توبه کردند؟

ما نه طرف موسوی هستیم نه رسانه ملی ولی چقدر یک طرفه به قاضی رفتن ؟

چرا باید رئیس جمهور خودخواه پیشین راست راست بگردد و جولان دهد ولی این دو بزرگوار فقط پاسخگو باشند ؟

اگر دادگاهی قرار است باشد باید هر سه نفر محاکمه شوند نه فقط ...


†ɢα'§ :
دوشنبه ٢٧ آبان ۱۳٩٢ ۱٠:۳٢ ‎ق.ظ |- حسین وردی -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§