به نام آنکه زن را برای زیبایی افرید

درست است که حفظ ارزشها و غرب زدایی از جامعه وظیفه ملی "اعتقادی وانسانی هر انسان متکی به ارزش وکرامت است ولی در آن خشونت ونیروی انتظامی جایی ندارد .سئوال ما این است که آیا غرب افکار غیر اخلاقی خود را به وسیله خشونت ونظامی گری وارد کشور ما کرده است؟آیا خشونت در باب اسلام و ترویج آن جایی دارد؟ آیا در صدر اسلام اگر کسی حجاب را رعایت نمی کرد او را با خشونت و پرونده سازی به اسلام وحجاب سوق می دادند؟آیا حجاب فاطمی با این روش در جامعه شکل و پذیرفته می گردد؟آیا جامعه ای که با بی دقتی و کم توجهی مسئولین الگوهایشان بازیگران غربی اند بیش از این می شود از آن ها انتظار داشت؟

این صحنه ها در جوامع اسلامی دیده می شود وآنگاه آدم هایی جمع می شوند و می گویند چرا جوانان از اسلام فاصله گرفته اند؟چرا دختران و زنان ما دست به خود نمایی می زنند؟آقایان چرا وقتی تجاوز به عنف در جامعه رخ می دهد ماه ها وسالها رسیدگی به ان طول می کشد و....ولی وقتی فیلم خصوصی فردی در جامعه پخش می شود یا به آن رسیدگی نمی شود یا براحتی خود فرد شاکی را مقصر اعلام می کنند ویاسعی در حذف آن از جامعه دارند؟

مسئولین محترم واضح وآشکارا می گویم با این شیوه نظامی نه حجاب درست می شود ونه کسی دلگرم به اسلام انحرافی می شود بلکه این روش مردم را از اسلام حقیقی هم دور می کند.

به جای نظامی گری در حجاب به فکر امنیت جامعه باشید و بحث حجاب واسلام را به متخصصان آن البته بدون دخالت از راه دور خود واگذار کنید.

 


†ɢα'§ :
چهارشنبه ۱ تیر ۱۳٩٠ ٧:۳٦ ‎ب.ظ |- حسین وردی -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§