خواننده همیشه مشکی پوش گفت:من همیشه گفتم هر فرهنگ در جهان یک نماد باستانی دارد.

صادقی ادامه داد: در ایران نماد باستان وفرهنگ ما تخت جمشید است وبدون تعارف واغراق وعین یک حقیقت است که استاد شجریان  یکی از ستون های فرهنگ تخت جمشید مملکت است.

او ادامه داد: هرچند ستون زیاد است ولی ایشان هم یکی از ستون های اساسی تخت جمشید است که همیشه برای ایرانیان یک ستون است و جزو آرزوهایم است که در مقابل ایشان بنشینم و استاد برای من سخن بگوید بدون اینکه من حرفی بزنم.

صادقی افزود: در دنیا اتفاق های زیادی می افتد ولی شجریان یکی از اتفاق های بزرگ جهان است.

رضا صادقی این شعر را به شجریان هدیه کرد:

آدم به زمین آمد،این حادثه رویا نیست،این فرصت بی تکرار،عشق است معما نیست.

استاد شجریان عشق است نه معما!


†ɢα'§ :
پنجشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩٠ ٧:٤٩ ‎ب.ظ |- حسین وردی -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§