عباس وردی-مجلس/رابطه دختر وپسر،تفکیک جنسیتی،گشت ارشاد و................چقدر کار انجام داده ایم برای جداسازی دختر وپسر از هم ،ولی ای کاش جای این همه اقدام یکبار اسلام را جلو می انداختیم تا شاید دیگر احتیاجی به این همه خرج هم نبود!پسر شهید مطهری ونماینده فعلا مستعفی مجلس دراینباره حرف های اسلام را می گوید تا شاید جوان ها هم راه کارهای اسلام را بخوانند واین معضل را رفع کنند.دکتر علی مطهری می گوید: در جامعه ما دختر وپسر گاهی با  هم دوستی هایی دارند که پدر ومادر در جریان هستند که چه بهتر است که این دوستی ها در قالب ازدواج موقت در بیاید.

آقای دکتر از  چه زمانی در جوامع حقوق زن مورد احترام قرار گرفت؟

در دنیای اسلام از آغاز ظهور اسلام حقوق زن مورد توجه واقع شد. اما در اروپا بعد از انقلاب کبیرفرانسه کم کم به حقوق زن توجه شد و خیلی از مسائلی را که اسلام 1000 سال قبل به آنها توجه کرده بود تازه متوجه شدند که مثلا زن هم حق تحصیل و یادگیری دارد و باید زمینه ای برای شکوفایی این استعداد او فراهم کنیم.

چقدر به آزادی زنان اعتقاد دارید؟

زن از لحاظ گرایشات فطری مانند مرد است. در چند دهه اخیر زن انسان بودن خودش را بازیافت وحرکت خوبی بود ولی به نام تساوی حقوق زن و مرد، زن غربی زن بودن خود را از دست چون تفاوت های طبیعی میان زن و مرد را نادیده گرفتند وبسیاری از نظامات خانوادگی را برهم زدند واحترام زن را پایمال کردند.

شما خانواده در غرب را چگونه تعریف می کنید؟

خانواده در غرب مانند تاسیس یک شرکت تجاری است که 50 درصد سرمایه را مرد می آورد و50درصد را زن، و عواطف در زندگی آنها کمتر دخالت دارد. اما در اسلام این موضوع متفاوت است. اسلام احترام زن را حفظ می کند و مرد مسئول نفقه وخرجی زن است واساسا ازدواج با خواستگاری مرد  شروع می شود که این نمایانگر نوعی احترام به زن است. خانواده در اسلام بر اساس عواطف زوجین نسبت به یکدیگر و وحدت روحی زوجین پایه گذاری  می شود.

به نظر شما تسلط کدام جنس بر دیگری بیشتر است؟

همان طور که مرد از نظر بدنی قدرت بیشتری دارد، زن قدرت تسلط بر روح وقلب مرد را داراست.تسلط مرد بر زن تسلط ظاهری است اما تسلط زن بر مرد تسلط روحی وقلبی است. در واقع اگرچه می گوییم رئیس خانواده مرد است ،اما عملا زن ها رئیس خانواده اند.

پس با این اوصاف شما با زن ذلیلی مرد ها موافق هستید؟

باید هم این طور باشد، باید  مرد آنقدر همسر خود را دوست داشته باشد که در مقابل خواسته های او خاضع باشد، البته نه در آنجا که مصالح خانواده زیر پا گذاشته شود. خداوند همان طور که یک نوع برتری از نظر نیروی بدنی به مرد داده، از آن طرف هم به زن یک برتری از نظرجاذبه وتسلط بر قلب مرد داده است.

شما اصلا به اصل تفاوت بین زن ومرد قائل هستید ویا می گویید کاملا با هم برابر هستند؟

ببینید،هر دو انسان هستند ،اما باید تفاوت های طبیعی بین آنها را قبول کنیم. اشتباه بعضی غربی ها و روشن فکران خودمان را مرتکب نشویم که مثلا می گویند هیچ تفاوتی نیست ودر همه مسائل یکسان باشند. به تعبیر استاد شهید مطهری ما قائل به تساوی حقوق زن و مرد هستیمنه تشابه حقوق آنها.

یک جمله ای است که می گوید:زن مرد گیر است و مرد جهان گیر.در واقع زن به دنبال قلب مرد است ومی خواهد  قلب او را تسخیر کند ولی مرد به دنبال تسخیر جهان است و به دنبال تصاحب زن و استفاده جنسی از اوست.

شهید مطهری فرمودند:مرد بنده شهوت است و زن اسیر محبت. زن و مرد را مثال می زنند به شمع و پروانه یا به گل و بلبل که بلبل عاشق گل است وگل معشوق واقع می شود.

نظر شما درباره رابطه دختر وپسر چگونه است؟

اگر بخواهد رابطه میان آنها به حد صمیمی شدن برسد باید به یکدیگر محرم شوند، در درجه اول به صورت ازدواج دائم و اگر امکان پذیر نیست، به صورت ازدواج موقت. روابط آزاد مانند آنچه که دنیای غرب هست و میان ما هم تا حدی رواج یافته مورد نهی اسلام است.

شما فکر می کنید دلیل گرایش جوان ها به زندگی غربی چیست؟

این رابطه باید به گونه ای باشد که آزادی به معنی درست وغریزه جنسی در چهارچوب درست وقانونی انجام پذیرد.ما نمی توانیم بگوییم که جوان ها همه بسوی زندگی غربی روی آورده اند،البته آثاری از زندگی غربی طبیعی است که در کشور ما هم وجود دارد ودر بعضی موارد ما از سبک زندگی اسلامی دور شده ایم وبه سوی غرب در حرکت هستیم. متاسفانه ما نیامدیم نظام خانوادگی اسلام را درست برای مردم توضیح دهیم.یک عده فکر می کنند که زندگی اسلامی این است که تا زمانی که ما نمی توانیم ازدواج کنیم باید محرومیت جنسی را تحمل کنیم. شرایط زندگی امروز به گونه ای است که پسر ها در 27-28 سالگی   می توانند ازدواج کنند ودختر ها هم عده ای که می خواهند  بعد از اتمام تحصیلاتشان ازدواج کنند، در22-23 سالگی. پس طبیعتا فاصله ای حدود 10 تا 12 سال بین بلوغ طبیعی و بلوغ اجتماعی  به وجود می آید.حال در این 10-12 سال این جوان با غریزه جنسی خودش چه باید بکند؟ عده ای می گویند در این مدت که غریزه جنسی در اوج خودش است باید تحمل کند  تا زمانی که ازدواج کند و یک عده هم می گویند باید این هنجار ها را شکست   و روابط باید آزاد باشد  و خود آنها تشخیص می دهند با چه کسی باشند و بعد از این 10-12سال اگر خواستند با هم ازدواج می کنند و اگر نخواستند، هر کسی برود همسر مورد نظر خود را انتخاب کند.

یعنی...............

بله، به این تر تیب   هر دختر وپسری قبل از ازدواج در واقع تجربه  های زیاد زناشویی دارد و در حالی که آن دوره نشاط جنسی خود را گذرانده ،حالا که خسته شده است  می آید تا تولید فرزند کند وبرای همین ازدواج می کند.

توصیه اسلام در این باره چیست؟

از نظر اسلام یا باید در آغاز جوانی ازدواج کرد وتشکیل خانواده داد ویا اگر برای کسی امکان پذیر نیست وتحت فشار است می تواند ازدواج موقت انجام دهد تا موقعیت ازدواج دائمش فراهم شود.

آیا این مساله باعث هرج ومرج نمی شود؟

خیر، ضررش بسیار کمتر از روابط آزاد است. وقتی ازدواج موقت در کار بیاید یک زن فقط با یک مرد ارتباط دارد. البته در مورد دختر باکره اکثر مراجع تقلید ازدواج موقت او را منوط به اجازه پدر کرده اند، چون بالاخره یک دختر جوان مرد ها را آنطور  که باید نمی شناسد یعنی با اند ک زمزمه محبتی  از طرف یک جوان به او، ممکن است جذبش شود  واین پدر است که صلاح او را تشخیص می دهد که آیا این جوان واقعا او را دوست دارد ومی تواند او را خوشبخت کند یا فشار غریزه جنسی است که او را وادار به ابراز محبت کرده. به همین علت است که گفته اند ازدواج دختر باکره باید با اجازه ولیّ او باشد.

البته بعضی از مراجع هم هستند که اجازه پدر را شرط نمی دانند.

شما چه توصیه ای دارید؟

در جامعه ما دختر وپسر گاهی با  هم دوستی هایی دارند که پدر ومادر در جریان هستند.  در این صورت اگر امکان ازدواج دائم نیست، چه بهتر که این دوستی ها در قالب ازدواج موقت در بیاید تا گناه رخ ندهد. وقتی پدر راضی است چرا این رابطه به صورت گناه آلود باشد؟ به همین علت بهتر است در غالب اسلامی باشد.مدتی و مهری برایش معین کنند واگر فرضا این ازدواج منجر به تولید فرزند شد، او فرزند قانونی وشرعی آنهاست.

جوان ها اعتقاد دارند احکام اسلام به ما می گوید غریزه جنسی را سرکوب کنید،آیا این باور درست است؟

خیر ،اسلام هیچگاه محدودیت جنسی را تجویز نمی کند،چون این کار منجر به عقده های روانی می شود  وبه شکل رفتار های ناهنجار وگاهی به شکل جنایت بروز پیدا می کند.اصلا خود مساله نقش غریزه جنسی در تکوین شخصیت انسان یک مساله بسیار مهم است.فروید به این موضوع پرداخته است اما متاسفانه افراط کرده است.

نظر استاد مطهری در این باره چیست؟

ایشان توجه ویژه ای به این موضوع داشته اند واینکه اساسا  ما در اسلام محدودیت جنسی نداریم ولی در درجه اول می گویند: که اصلا ذهن خودتان را درگیر این مسائل نکنید و از مسائل جنسی به دیگر مسائل سوق دهید. در واقع برای کنترل این دو غریزه، دو اصل قرار داده شده است:

1-ارضای این غریزه در حد طبیعی

2- عدم تحریک جنسی

   اسلام نمی گوید شما مرتبا بروید شبکه های ماهواره ای را نگاه کنید و صحنه های محرک جنسی را ببینید وبعد خودتان را نگه دارید.اسلام می گوید اصلا نگاه نکنید وخود را وارد این حوزه نکنید، اصلا به نامحرم به قصد لذت نگاه نکنید.

به نظر شما پوشش می تواند از این موضوع جلوگیری کند؟

بله تا حد قابل توجهی، پوشش اسلامی زن ومرد. توجه داشته باشید که اسلام فقط نمی گوید زن پوشش مناسب داشته باشد. زن و مرد نباید لباس های محرک بپوشند مخصوصا زن ها،چون زن مظهر تحریک وجاذبه است، و نگاه آنها هم نباید توام با لذت باشد مخصوصا مردها چون نگاه کردن و نظر بازی بیشتر درباره مردان صادق است و مرد در طبیعت خود نظر باز و چشم چران است!

اما در عین حال اگر جوانی بسیار تحت فشار است اول تلاش کند برای ازدواج دائم ،چون اگر شما قبل از ازدواج با همسر خودت، هیچ تجربه زناشویی با کس دیگری نداشته باشی این پیوند بسیار محکم تر می شود تا اینکه با 20 نفر رابطه جنسی داشته ای وحالا با این می شود 21!

پس به نظر شما خیلی مهم است که دو جوان وقتی با هم ازدواج می کنند اولین تجربه جنسی را داشته باشند ودر کل شما این موضوع را سبب استحکام بیشتر خانواده می دانید؟

بالاخره خیلی متفاوت است که اولین تجربه جنسی با همسر دائم خودت باشد وهیچ کدام تا به حال هیچ دوستی از جنس مخالف نداشته باشند واین امر سبب پایداری بیشتر ازدواج و خانواده می شود.

اما شاید برای جوانی این امر امکان پذیر نبوده باشد؟

این بحث دیگری است. اگر واقعا برای یک جوان امکان پذیر نیست و علی رغم تلاش او برای منصرف کردن ذهن او از مسائل جنسی، تحت فشار جنسی است،بحث ازدواج موقت به میان می آید.

به نظر شما موضوع تعدد زوجات می تواند بعضی معضلات جامعه را حل کند؟

بله، تعدد زوجات خود یک راه حل یک معضل اجتماعی است، چون معمولا تعداد زنان آماده به ازدواج از مردان آماده به ازدواج بیشتر است. این حکم هوشیاری و دور اندیشی اسلام را می رساند چون اگر ما چنین قانونی را نداشتیم  بعضی از خانم ها بدون شوهر می ماندند و آرام نمی گرفتند و خانواده ها را متزلزل می کردند.

در آخر گفتگو فکر نمی کنید مطرح کردن بحث تعدد زوجات و ازدواج موقت چهره شما را نزد دختران جوان بد جلوه دهد؟

فکر نمی کنم، من از آنها می خواهم واقع بین باشند. اگر بروند درباره نظام خانوادگی اسلام تحقیق کنند متوجه می شوند که این امر خود حقی است برای خانم ها، و به تعبیر شهید آیت الله مطهری،تعدد زوجات از حقوق زن است نه مرد.

 

 


†ɢα'§ :
چهارشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩٠ ۱٠:۳۸ ‎ق.ظ |- حسین وردی -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§