عشق در سه حرف خلاصه شده است ، شما می دانید چرا؟

شاید خواسته اند بگویند که ساده و کوتاه باش تا لذت زندگی را ببری چون زندگی مسیری است ساده و کوتاه که در یک چشم به هم زدن به پایان می رسد ، به همین خاطر من هم با باور قلبی خود می نویسم زندگی عشق است، چون عاشق سادگی و کوتاهی لذت ها هستم.


†ɢα'§ :
دوشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩۱ ۱:۳۳ ‎ب.ظ |- حسین وردی -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§