محمدعلی کشاورز گفت:روابط نامشروع هم در آن خیلی زیاد شده است و من که هشتاد سال سالم زندگی و آبرو کسب کردم، نمی‌خواهم آبرویی که در سینما دارم، از بین برود.

این در حالی است که کشاورز اولین بازیگر قبل از انقلاب نیست که چنین حرف هایی به زبان  می آورد و با بی عدالتی تمام به بازیگران حال حاضر تهمت بی عفتی می زند.

ای کاش این بزرگان پاک دامن کمی به گذشته خود باز می گشتند واتفاقات وصحنه هایی که در پشت و جلوی دوربین قبل از انقلاب برای آن ها اتفاق افتاده است را مروری می کردند تا معلوم شود پاکان را کدام گروه تشکیل می دهند.

اگر حال فحشا در پشت پرده سینما در حال رشد است ،در قدیم از این قبیل اتفاقات در جلوی دوربین مانند آب خوردن اتفاق می افتد !

حرف ما به آن هایی که ادعای مسلمانی در حال حاضر را می کنند این است که هنر مسلمان این است که هنر و ارزشش را به پول و هزاران مورد دیگر نفروشد†ɢα'§ :
چهارشنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩۱ ٢:٠۱ ‎ب.ظ |- حسین وردی -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§