فرحبخش: اشکال از خود صالحی است نه سینما/کشاورز برو خانه ات استراحت کن

قسمت اول/کسانی که ادعا می کنند می توانند فحشا  در سینما را اثبات کنند گناهشان از مفسدان بیشتر است.این گوشه ای از مواضع تند محمدحسین فرح بخش در قبال سخنان بعضی اهالی سینما درباره فساد در سینما است  .

/ 0 نظر / 14 بازدید