رضاصادقی:استاد شجریان عشق است نه معما!

خواننده همیشه مشکی پوش گفت:من همیشه گفتم هر فرهنگ در جهان یک نماد باستانی دارد.

صادقی ادامه داد: در ایران نماد باستان وفرهنگ ما تخت جمشید است وبدون تعارف واغراق وعین یک حقیقت است که استاد شجریان  یکی از ستون های فرهنگ تخت جمشید مملکت است.

او ادامه داد: هرچند ستون زیاد است ولی ایشان هم یکی از ستون های اساسی تخت جمشید است که همیشه برای ایرانیان یک ستون است و جزو آرزوهایم است که در مقابل ایشان بنشینم و استاد برای من سخن بگوید بدون اینکه من حرفی بزنم.

صادقی افزود: در دنیا اتفاق های زیادی می افتد ولی شجریان یکی از اتفاق های بزرگ جهان است.

رضا صادقی این شعر را به شجریان هدیه کرد:

آدم به زمین آمد،این حادثه رویا نیست،این فرصت بی تکرار،عشق است معما نیست.

استاد شجریان عشق است نه معما!

/ 3 نظر / 15 بازدید
tabatabaei

************************************ سلام/به جهت حمايت از كوير ايران..... جندقTV افتتاح شد منتظر حضور و عضويت شما... ***********************************

طاهری

با سلام .من یکی از دوستداران رضا صادقی هستم . فکر میکنم تعریف کردن از کسی که در تلوزیون خائن بی بی سی بر علیه مقدسات ما صحبت کرده و با آدمهای معلوم الحالی مثل عدهای بهایی عکس گرفته جایی در کنسرت نداشت .کسانی مثل شجریان به راحتی به آرمانهای وطن خود پشت می کنند . رضا جان ای کاشکنسرتو سیاسی نمی کردی . تا مثل همیشه با صدای گرم تو ساعتی رو بیخیال همه چیز دنیا میشدیم . یک همشهری جنوبی

مهدی

شجریان یک وطن فروشه.