بزرگترین هدیه آفریده شد

شاید برای پسر ها خنده دار باشد ولی تو دنیا یه موجودی هست که حتی یک ثانیه هم نمی شود نبودش را تصور کرد.

 

موجودی که احسن الخالقین خدا با وجود آن معنی می شود .

موجودی که بهشت زیر پاشه و نفس هاش طلاست .

دختر بزرگترین هدیه خدا به زمین و جنس مذکر است ...

ای کاش این موجود نازنین قدر خودش را بداند .

دختر مظهر زیبایی خداست ...

 خدا از آرامش خود در وجود آن گذاشته تا آن هم بتواند آرامش یک مخلوق دیگر باشد.

ویژگی هایش زیاد است و قلم خسته چون دختر قدر خود را نمی داند وگرنه ...

روز دختر به همه هدیه های بزرگ مبارک باد.

Maybe the guy is funny, but the world is a creature that is not even the absence of a second to imagine.

It means that there is good inventory Alkhalqyn God.

Breath of Heaven creature that follows wakes up and gets gold.

God's greatest gift to the male and female ...

So it's nice to know I exist.

She is the epitome of beauty ...

  God laid it to rest in the comfort that it is no longer a creature.

His character is too tired to brush her ​​because she does not know much else ...

Girl's Day to all the great gift Happy.

/ 0 نظر / 17 بازدید