زن خوب است چون.../اگر ، پس و چرایی ها

اکثریت بر این باورند که پوشیده بودن بهتر از برهنه بودن است، ولی باور کنید اینطور نیست!

 

پوشش جسم خوب نیست اگر...

پوشش روح خوب است اگر...

زن خوب است اگر...

مرد خوب است اگر...

زن در پوشش معنا پیدا می کند پس ...

مرد در غیرتش معنا پیدا می کند پس...

زن هوس انگیز است چون ...

مرد حیله گر است چون ....

خلوت خوب است اگر...

رابطه خوب است اگر...

عشق خوب است پس ...

سکس خوب است پس...

بودن بد است چون ...

نبودن خوب است چون ...

پول خوب است چون ...

زن در کنار مرد خوب است چرا؟

خدا خوب است چرا؟


 

/ 1 نظر / 6 بازدید