سلام خاتمی / او می آید

هر چه به انتخابات سال 92 نزدیک می شویم دلهره و نگرانی جوانان برای آینده نامشخص خویش در کشور مان بیشتر می شود .

نگرانی که با مصاحبه تلویزیونی جناب دکتر به اوج خود رسید.

در روز های اخیر زمزمه های بازگشت سید محمد خاتمی ، پرچمدار اصلاح طلبان و حامی حقوف جوانان به گوش می رسد و در این راستا نیز روزنامه مغرب که از زمان حضور خود در بین رسانه های مکتوب این موضوع را داغ تر کرده است نشان می دهد مانند سال 88 باید خاتمی سلامی دیگر بر پا کنیم تا بر خلاف نظر اصولگرایان وتند رو های مذهبی فضا را برای حضور این مرد بزرگ فراهم کنیم .

مردی که در روزهای ابتدایی و حتی آخر حضورش در کاخ ریاست جمهوری با بی مهری های فراوانی از سوی مسئولان عالی رتبه کشور روبرو شد ولی در سال 88 مردم نشان دادند که مرد اصلاحات هنوز هم برای آنها همان حامی جوانان وخواهان آزادی است .

در این روزهای سخت برای جوانان که هر روز نیز فضا برای آنها بسته تر می شود خبرهای حضور سید محمد خاتمی برای آنها آبی بر روی آتش است تا تمام توان خود را بکار گیرند تا دوباره خاتمی را به کاخ ریاست جمهوری بیاورند ؤ این بار با تمام توان از وی حمایت کنند.

ما از امروز می خواهیم با سلام خاتمی حمایت خود را آغاز کنیم ...

/ 0 نظر / 16 بازدید