باز هم تابستان و..............

آغاز بکار گشت ارشاد  از 25 خرداد وشروع تهدید های نظامی برای مبارزه با بدحجابی

مسئولین با کدان زبان بگوییم  دعوت به اسلام واخلاق  با خشونت "تهدید " و اجبار  " نه به دست می آید ونه جواب می دهد . با کدام گویش و زبان بگویم  ریشه اخلاقیات دچار ضربه شده است نه ظاهر آن. با پرونده درست کردن برای نوامیس مردم نه اسلام زنده می شود ونه کسی به اسلام علاقمند می شود بلکه این کار فقط ضربه به اسلام می زند و مردم را عقده ای و انگشت نما می کند.آقایان "جوانان و نوامیس ما دچار فقر آگاهی اسلامی و ارزشی هستند بیایید آگاهشان کنید نه مجرمشان. اگر کسی خود را نمایشگاه می کند مجرم نیست قطعا ناآگاه  وفریب خورده است  پس با ان مانند مجرمان برخورد نکنید .چرا مسئولان دعوت به اسلام و اخلاقیات را نظامی می کنند چرا مسئولان نااگاهانه با مردم برخورد می کنند وآنان را جاهل می دانند .زنان ودختران ما تشنه آگاهی و مهربانی هستند چون مردم ما ثابت کرده اند اگر از فواید کاری اگاه باشند به آن عمل می کنند پس مسئولان دختران را از زیبایی های خود آگاه کنید و ان هارا با لطافت به اسلام واخلاق دعوت کنید نه با زور و خشونت.چرا غرب اخلاق جامعه ما را ربوده چون زشتی ها را طوری آراسته که خوب جلوه کنند وشما در عوض خوبی ها را با تصمیماتتان بد جلوه می دهید و انتظار دارید مردم نآگاه ما به آن عمل کنند این خیال باطلی است.

نوامیس و جوانان ما تشنه آگاهی و مهربانی هستند نه زور وخشونت.

/ 0 نظر / 15 بازدید