از بنفشه بنوسید...

پای دویدن که دگر نیست مرا

                             گوشه چشم نگر، چشم من بیتاب است

هیس گفتند ، که اینجا همگی در خوابند

                                  راحتی در کاره است، کار در گرداب است

آه آمد ، که نفس بی نفسی در کار است

                                    جای دل بیتاب است ، نقش دل آوار است

راستگویان همه در زنجیرند، تیرگی رنگین است

                                  صلح در اغماء رفت ، نفسم رنجور است

از بنفشه بنویسید که ره باز کند...

                             

/ 3 نظر / 4 بازدید