میلانی : آن که مشکل دارد من هستم

تهمینه میلانی گفت: 2ماه است که فیلمنامه فری کثیف به ارشاد ارسال شده است وهر روز من را به روز دیگر ارجاع می دهند.

میلانی ادامه داد: به نظر می رسد مجوز امسال فیلم داده نشود وامسال در جشنواره حضور نخواهم داشت هرچند حضور در  جشنواره نه برای من بلکه برای خیلی ها تفاوتی نمی کند.

وی ادامه داد: به نظر خیلی ها فیلمنامه فری کثیف مشکلی ندارد بلکه آن که مشکل دارد من هستم.

میلانی درباره حضور فیلم یکی از ما دونفر در جشنواره میل ولی آمریکا گفت: متاسفانه به علت تحریم از خیلی از فستیوال ها جا ماندیم ولی به هر شکل ممکن نسخه ای از این فیلم را موفق شدیم به آمریکا بفرستیم تا حداقل از جشنواره جا نمانیم!

/ 0 نظر / 19 بازدید