الفبا

...

   ...

     ...

       ...

           وسعت معنای اسمت تو کتابا جا نمیشه

                                                                من الفبا می نویسم حرف تو پیدا نمیشه

/ 0 نظر / 41 بازدید