نامه

قلم را برداشت تا نامه ای بلند بالا بنویسد .چند باری نوشت وخط زد کاغذی دیگری برداشت.فکرش به جایی نمی رسید.نمی دانست باید از کجا شروع کند وبا چه لحنی نامه را بنویسد.مشکلاتش را بگوید یا درخواستش را بنویسد؟قطره اشکی از گوشه چشم ریخت وفقط نوشت: (گل نرگس مست"بیا).بعد نامه را بوسید و در چاه انداخت.

نوشته زهرا تحویلی

/ 0 نظر / 19 بازدید