محمد جواد و کانرین

 

قربون کاترین و محمدجواد بشم ...

به خدا اگه می دونستن به این زودی پس از توافق اینقدر محبوب میشن بطوری که آمار اسامی تازه متولدین کشور در این دو روز به نقل بعضی پایگاه ها کلا به سمت و سوی این دو اسطوره میره قاطعا می گم زودتر بله رو می گفتن ...

طفلکی محمود و کری...

هی گفتم شما دوتا بدرد هم می خورید بذارید خودتون موندگار نیستید که ، حداقل اسمتون به یادگار بمونه خب چه کنم کو گوش شنوا...

دوباره این دوست فوضول اومد...

چی میگه ؟

میگه محمود که موندگار شد...

بله ولی چه موندگاری وقتی... ولم کن منو هی به حاشیه می بری...

/ 0 نظر / 16 بازدید