تیتر بزنید آزاد شد ... ولی اجبار...

همه چیز می تواند آزاد شود از حجاب گرفته تا ...

       بگیر و ببندهای اخیر برج میلاد و اطراف مراکز خرید دوباره بازراش داغ شده از یک طرف و ساپورت هایی که بر پای بانوان خودنمایی می کند طرف دیگر اخبار روز رسانه ها ی داخلی و خارجی شده است.

عده ای می گویند حجاب پایه نظام اسلامی است و  باید جزو قوانین لازم الاجرا کشور باشد و عده ای از لااکراه فی الدین صحبت  می کنند.

اما واقعیت این است که خالق یکتا سرنوشت هر کس را به دست خود فرد سپرده است و در هیچ کجای قرآن و احادیث کلمه ای به عنوان اجبار به دین وجود ندارد

/ 0 نظر / 17 بازدید