انتخاب یازدهم / چه زود بزرگان نظام فراموش شدند/هیس آقایان فریاد می زنند

ترس یا دلسوزی کدامین دلیل سبب شده است بیش از نیمی از کاندیده های ریاست جمهوری مشتاق به عدم حضور خاتمی و هاشمی گردند.

/ 1 نظر / 7 بازدید