سلام به مرگ

هر روز به مرگ سلام می کنم تا نکند دلگیر شود ...

          به مرگ خنده می زنم زیرا مرا همسفری است دوست داشتنی که همراه زندگیم بوده است و هیچ گاه تنهایم نگذاشته ...

        

/ 0 نظر / 14 بازدید