سکوت و ...

فقط یکبار سکوت کردم ...

                             و همان یک سکوت آرزوهایم را تباه کرد

 

                        سکوت مرگ اجباری است حتی اگر...

/ 19 نظر / 5 بازدید