می شنود...

چقدر تلخ است ...

            چقدر تاریک است...

                                    چقدر غم انگیز است...

                                                               چقدر نمناکی است...

          چقدر مرد است ...

                                    چقدر آزاده ...

حسین ...

            می شنود حتی اگر دلتنگش نباشم...

/ 1 نظر / 4 بازدید