آنجلینا جولی: خوش شانس هستم که زنده مانده ام

جولی در مصاحبه ای با 60 دقیقه به باب سیمون گفت: مطلقا دلیلی وجود ندارد که چرا وی هنوز زنده است با توجه به این همه بدی که در جوانی انجام داده است.

وی گفت:من در شرایط بسیار بد و روزگار بسیار تاریکی به سر می بردم و جان سالم به در بردم. من جوان‌مرگ نشدم  یا خیر پس بسیار خوش شانس بوده ام.

شاید مردم وهنرمندان دیگری هم در این دوران حاضر بوده اند که به طور یقین زنده نمانده اند .

مردم می توانند تصور کنند که من خطرناکترین وبدترین کارها را انجام داده ام...

به دلایل زیادی من نباید اینجا باشم... شاید بیش از چند بار این دوران خطرناک نزدیک و بسیاری موقعیت‌های دیگر به شما روی‌آورده باشید ،خیلی شانس بیشتر...او اقرار کرد که هنوز هم یک دختر بد است اما این مسئله تحت کنترل است چون برد پیت صاحب این دختر بد است.

/ 0 نظر / 20 بازدید