کاشانی چوب شهریار را خورد و استیلی چوب امپراطو

 

jkپس از سومین باخت متوالی پرسپولیس به استقلال ،در یکی از ضعیف ترین بازی های پرسپولیس ،تماشاگران هم دیگر پشت کاشانی را خالی کردند

از همان اواخر آغاز فصل که کاشانی پرسپولیس را فدای روابط کرد وبدون لحاظ داشتن نکات فنی دایی را از نیمکت پرسپولیس جدا کرد مشخص بود که دیگر جایی در پرسپولیس نخواهد داشت واگر در پرسپولیس ماندگارشود بزرگی نام پرسپولیس او را یک روز از صندلی قدرت کنار خواهد زد،این اتفاق از دل مردم شروع شد وتماشاگران با ترک ورزشگاه کاشانی را از پرسپولیس مردمی اخراج کردند تا کاشانی از فردا تنها ترازهمیشه شود.

باخت پرسپولیس به استقلال آن هم با دو گل ودر شرایطی که پرسپولیس اصلا از نظر فنی مطلوب نبود وبا این باخت تا رده 16 جدول سقوط می کند وبدترین باخت در مقابل استقلال را رقم زد تا استیلی هم بفهمد زمانی که قطبی سرمربی پرسپولیس بود ،امپراطور بود که پرسپولیس را قهرمان کرد ودر دوبازی که با استقلال داشت الارغم تساوی از نظر فنی هم از آبی پوشان سر بود ونه استیلی !

حال استیلی می ماند ونظرتاش درباره قطبی،کاشانی می ماند وبغض علی دایی!

و حالا استیلی می ماند و یک مرد تنها به نام کاشانی!

 

/ 0 نظر / 16 بازدید